Wojtek Szczepucha

PoznajAWS.pl

Wojtek Szczepucha

Jeśli myślisz o zdobyciu pierwszego certyfikatu Amazon Web Servies, AWS Certified Cloud Practitioner jest najlepszym wyborem.

Chcesz poznać, co oferuje chmura AWS? Ten darmowy kurs pomoże Ci zrozumieć, czym jest Cloud i wprowadzi Cię w meandry Amazon Web Services.

Czego będziemy się uczyć?
 • Poznamy podstawy AWS Cloud - z czego jest zbudowana globalna infrastruktura AWS.
 • Dowiesz się, co ma do zaoferowania AWS Cloud
 • Poznasz kluczowe serwisy na platformie AWS, a także ich najczęstsze zastosowanie.
 • Poznasz podstawy bezpieczeństwa pracy z chmurą, tak samo jak co oznacza bezpieczeństwo w chmurze.
 • Dowiesz się, jak zarządzać rachunkami i na czym polega optymalizacja kosztów chmury.
 • Poznasz modele kosztów AWS Cloud.
 • Pokażę Ci, jak korzystać z dokumentacji w sposób efektywny
 • Będziesz w stanie opisać podstawowe/kluczowe zasady pracy z chmurą
 • Wszystko to okraszę praktyką, gdzyż nie ma lepszej metody nauki, jak samodzielna praca już na chmurze

AWS Cloud Practitioner jest oparty o cztery domeny zdefiniowane przez AWS:

Domena 1: AWS Cloud

 • Chmura AWS, czym jest i co oferuje?
 • Ekonomia chmury AWS.
 • Architektura rozwiązań opartych o chmurę.

Domena 2: Bezpieczeństwo

 • Współodpowiedzialność - czyli jak rozumieć odpowiedzialność w chmurze
 • Bezpieczeństwo i zgodność ze standardami
 • Zarządzanie dostępem w AWS Cloud

Domena 3: Technologia

 • Metody wdrażania i utrzymywania infrastruktury
 • Globalna infastruktura AWS Cloud
 • Kluczowe usługi w AWS Cloud
 • Usługi wspierające

Domena 4: Budżet i wycena usług

 • Modele cenowe w AWS
 • Struktura kont i jej wpływ na budżet i ceny
 • Usługi wspierające roczliczanie i kontrolę kosztów.

Plan nauki

Wprowadzenie do Amazon Web Services
 • Odcinek 1: O kursie
 • Odcinek 2: Czym jest AWS Cloud i ?
 • Odcinek 3: Rodzaje chmury komputerowej.
 • Odcinek 4: Ekonomia Chmury. Koszty
 • Odcinek 5: Architektura rozwiązań opartych o chmurę
 • Odcinek 6: Shared Responsibility - Współodpowiedzialność
 • Odcinek 7: Poznaj konsolę AWS - zakładanie konta
Usługi
 • Odcinek 8: IAM - Użytkownicy, uprawnienia
 • Odcinek 9: O sposobach dostępu do AWS Cloud, a także co to jest to API?
 • Odcinek 10: IAM - użytkownicy, grupy, uprawnienia
 • Odcinek 11: IAM - praktyczne podejście do bezpieczeńśtwa.
 • Odcinek 12: EC2 - infrastruktura - serwery
 • Odcinek 13: VPC - infrastruktura - sieci, VPN
 • Odcinek 14: VPC - infrastruktura - DirectConnect
 • Odcinek 14: Security groups, ACL - inaczej “firewall”
 • Odcinek 15: EBS - infrastruktura - pamięć masowa
 • Odcinek 16: EBS - infrastruktura - snapshots - czyli trochę o kopii bezpieczeństwa
 • Odcinek 17: EFS - infrastruktura
 • Odcinek 18: Wysoka dostępność i skalowalność - teoria
 • Odcinek 19: Wysoka dostępność, skalowanie i automatyzacja w praktyce
 • Odcinek 20: Odpowiedzialność nasza, a dostawcy - czyli podsumowanie Shared Responsibility Model
 • Odcinek 21: S3 vs EBS - słowo o możliwości składowania danych
 • Odcinek 22: S3 - Simple Storage Service
 • Odcinek 23: Snow Family - czyli jak transportować ogromne ilości danych do chmury
 • Odcinek 24: Bazy danych - RDS, Aurora, DynamoDB, DocumentDB
 • Odcinek 25: Analityka - Redshift, EMR, QuickSight, Glue
 • Odcinek 26: Compute - czyli o Lambda, ECS, Batch
 • Odcinek 27: LightSail, czyli jak szybko stworzył własny serwer a’la DigitalOcean
 • Odcinek 28: O zarządzaniu infrastrukturą - CloudFormation, Beanstalk
 • Odcinek 29: O zarządzaniu infrasturkturą - Systems Manager (SSM)
 • Odcinek 30: O narzędziach deweloperskich i DevOps
 • Odcinek 31: Zarządzanie infrastrukturą w dużej skali
 • Odcinek 32: Wykorzystanie globalnej infrastruktury, czecz o R53, CloudFront i inne
 • Odcinek 33: Integracje, czyli o tzw. decouplingu. SQS
 • Odcinek 34: Integracje - SNs, Kinesis, Amazon MQ
Monitorowanie
 • Odcinek 35: Logi - CloudWatch, VPC Logs, AWS CloudTrail, AWS Trusted Advisor
 • Odcinek 36: Logi - praktyka
Podstawy bezpieczeństwa
 • Odcinek 39: Security w teorii
 • Odcinek 40: Security w praktyce
Zarządzanie chmurą w organizacji
 • Odcinek 41: AWS Organization - czyli o budowaniu chmury w organizacji
Wsparcie i koszty
 • Odcinek 42: Rozliczenia i optymalizacja kosztów
 • Odcinek 43: Estymacja kosztów
 • Odcinek 44: Support plans - wsparcie techniczne
 • Odcinek 45: Kilka słów o innych usługach - Workspaces, AppStream, Sumerian, IoT
 • Odcinek 46: 5 filarów wdrażania chmury - AWS Well-Architected Framework
 • Odcinek 47: AWS Ecosystem
 • Odcinek 48: Zakończenie
 • None
 • None
comments powered by Disqus

Ostatnie Posty

Kategorie

Tagi

O Mnie

Zachmurowany, starający się bezpieczenie latać w chmurach.